საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს ფუთ ქეარ ჯორჯია
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405385550
სს "საქართველოს ბანკი"
IBAN ანგარიში: GE50BG0000000162736519

ელ.ფოსტა
sales@footcare.ge
ტელეფონი
599464474
მისამართი
კოსტავას 47